Aurinkovoiman tuotanto tehostuu koko ajan enemmän

Energiantuotanto kokemassa mullistuksen

Aurinkovoimalla tuotettu energia on kasvussa, ja ylitti tänä kesänä yli 1000 gigawatin, eli yhden terawatin tuotannon rajan maailmanlaajuisesti. Tämä on suuri uutinen sähköalalla sen vuoksi, että toisen terawatin, jonka arvioidaan valmistuvan viidessä vuodessa, tekee sähkön hinnan melkein puolet edullisemmaksi, kuin nykyisellä menetelmillä tuotettu sähkö. Suuri harppaus johtuu siitä, että kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, sähköntuotanto on suhteellisesti paljon edullisempaa ja voisi ajatella, että lähestulkoon ilmaista perustamiskustannusten jälkeen. Suurempi instituutio, esimerkiksi ydinvoimalaitos, tarvitsee toimiakseen myös valtaisat tilat, ja senkin perustaminen totta kai maksaa, mutta sillä perustamismaksulla ydinvoimala tuottaa verraten niin paljon enemmän energiaa, että sijoitus maksaa itsensä takaisin nopeammin. Uusiutuvien energialähteiden takaisintuotto on hitaampaa ja työläämpää, kun reaktiona ei toimi epäluonnollinen ja räjähdysherkkä aine, vaan luonnolliset voimat, kuten tuuli ja auringon valo.

Kiihtyvä kasvu uusiutuvalla tuotannolla

Kun katsastellaan tilastoja, on uusiutuvien energianlähteiden kasvu ollut huimaa. Teknologinen kehitys on mahdollistanut aurinkopaneeleista irti saatavan hyödyn moninkertaisesti, kun verrataan vaikkapa 20 vuoden takaisiin malleihin, ja kehitys on vieläkin tänäkin päivänä jatkuvaa. Vuosituhannen vaihteen alusta katsottuna, aurinkopaneeleiden käyttö on 65-kertaistunut, ja 2010 vuoden jälkeen kasvu on ollut nelinkertaista. Asiasta tekee mielenkiintoisen se tosiasia, että ennen niin suosittuun tuulivoimaan verrattuna on aurinkopaneeleiden kasvu ollut niin huimaa, että se on nykyisellään tasoissa tuulivoiman kanssa uusiutuvien energiantuotannon saralla.

Aurinkoenergian hinta

Bloombergin arviot osoittavat, että vaikka ensimmäisen terawatin saavuttaminen maailmanlaajuisesti on maksanut pelkältä aurinkovoiman osuudelta yli 2 tuhatta miljardia dollaria, tulee seuraavan terawatin saavuttaminen jo huomattavasti edullisemmin. Reilu tuhat miljardia dollaria käytetään 2023 mennessä sekä tuuli- että aurinkovoimaloiden tuotantoon, ja tuolla ajalla olisi mahdollista jo saavuttaa toinen terawatti aurinkoenergian tuotannossa. Mikäli vesivoimakin lasketaan mukaan, maailmanlaajuinen uusiutuvan energian asennuskapasiteetti on jo yli 2 terawatin, ja ensimmäisen se on saavuttanut vesivoiman kanssa jo vuosikymmen sitten.

Bloombergin arvio kuitenkin painottaa ja korostaa, että nykyisin kasvavin uusiutuvien energian asennuskapasiteettien kasvu tapahtuu nimenomaan tuuli- ja aurinkoenergian puolella. Luonnollisesti kaikki vesivoimasta otettu hyöty on jo otettu käyttöön, ja niitä mitkä eivät vielä ole käytössä, suojellaan luonnonmukaisen olemuksensa vuoksi, sillä jokaiseen niemeen ja notkelmaan ei tahdota suurta energialaitosta.