Japanin sähkölaitosten viimeaikainen kehitys

Japani on pieni ja vähäresurssinen, mutta miljoonien ihmisten asuttama saarivaltio. Maassa on lukuisia valtavia kaupunkeja, jotka kuluttavat valtavasti sähköä. Silti pieni maa on onnistunut energiapolitiikassaan tasapainoittelemaan suuren kulutuksen, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden välillä.

Pinta-alaltaan pieni maa kuluttaa paljon

Maailmanlaajuisesti merkittävä trendi on sähkönkulutuksen kasvu. Japani on kuitenkin mennyt päinvastaiseen suuntaan, sillä sähkönkulutus väheni maassa 5% vuonna 2011. Tämä on merkittävä saavutus, sillä maa on erittäin teknologiaintensiivinen ja suuriväestöinen teollisuusmaa. Historiallisesti maa on ottanut suunnakseen olla energiatehokas. Tärkeä syy tähän on maan omien resurssien suhteellinen vähäisyys, sillä Japanissa ei ole omia merkittäviä energiareservejä fossiilisten polttoaineiden suhteen vaikka hiiltä maassa on jonkin verran. Japani tuo ulkomailta merkittävästi raakaöljyä, kaasua sekä uraniumia.

Vuoden 2011 Fukushiman tragedia vaikutti maan energiapolitiikkaan

Vuoden 2011 ydinvoimalaonnettomuudella oli maailmanlaajuisia vaikutuksia hiukkaspäästöjen suhteen joita mitattiin pohjoisnavalla asti. Onneksi sen merkitykset olivat enimmäkseen rajoittuneet ydinvoimalan ja sen rajojen alueelle, josta on tullut samanlainen autioitunut alue kuin Tsernobylistä Ukrainassa jossa koettiin merkittävä ydinvoimalaonnettomuus 1980-luvun lopulla. Tapauksella oli vaikutusta maan energiapolitiikkaan. Aluksi suunnitelmissa oli luopua ydinvoimasta aikaisempaan verrattuna, mutta uusi hallitus otti käyttöön realistisemman politiikan ja ydinvoiman käyttö nostettaisiin 20% maan energiatuotosta vuoteen 2030 mennessä.

Energiapolitiikaan uusimmat suuntaukset

Maa ei ole aikeissa luopua ydinvoimasta onnettomuuden jälkeen mutta se kiristää turvallisuusvaatimuksiaan ja ottaa etenkin maassa verrattain yleiset maanjäristykset tarkemmin huomioon osana ydinturvallisuutta. Lisäksi aurinkovoima tulee olemaan myös merkittävä energialähde ja maa onkin jo maailmanlaajuisesti aurinkoenergian kärkimaita. Maa myös kartoittaa mahdollisuuttaan tuottaa tuulivoimasta energiaa ja Japanissa onkin jo noin 2000 tuulivoimalaa. Lisäksi vesivoimalla tulee olemaan uusiutuvista energialähteistä energiapolitiikassa pieni rooli.

Geoterminen energia on myös yksi suurista uusiutuvistaenergialähteistä joita Japani analysoi varteenotettavana vaihtoehtona. Maassa oli vuonna 2011 18 geotermistä voimalaa ja se on maailman kolmanneksi suurin valtio geotermisissä reserveissä mitattuna. Etenkin Fukushiman onnettomuuden jälkeen, geotermistä energiaa on alettu tarkemmin harkita ja maan hallituksen yksikkö kartoittaa 40 kohdetta ympäri maata, mikäli niihin voisi rakentaa geotermisiä voimaloita. Lisäksi tulevaisuudessa merivoima sekä jäte- ja -bioenergian käyttöä pyritään kasvattamaan.