Tiesit varmastikin jo etukäteen, ettei jokaisen remonttireiskan pidä rynnätä tekemään sähkötöitä suin päin itse, mutta tiesitkö, että sähkötöiden tekemistä säännellään Suomessa? Kerromme tässä artikkelissa miten tämä sääntely näkyy ja kuka sähköturvallisuuteen liittyvien määräysten noudattamista valvoo.

Kuka Suomessa valvoo sähköturvallisuusmääräysten noudattamista?

Suomessa astui voimaan ensimmäinen sähköön liittyvä laki jo 1. tammikuuta vuonna 1902. Tämä laki määräsi sähkölaitosten rakentamisesta ja vaati, että laitokset rakennetaan niin, etteivät ne aiheuta kenellekään hengenvaaraa eikä niiden vuoksi kenenkään omaisuus vaarannu. Nykyisin sähköturvallisuuteen liittyvien määräysten noudattamista valvoo Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka toimii Suomessa sähköturvallisuusviranomaisena.

Miten sähkötöiden sääteleminen näkyy?

Pääsääntöisesti sähkötöitä saa tehdä ainoastaan sellainen sähköurakoitsija, joka on ilmoittautunut Tukesin ylläpitämään urakoitsijarekisteriin. Tästä on olemassa muutamia poikkeuksia, jotka on säädetty erikseen, mutta pääsääntö on, että sähkötöitä varten tulee paikalle pyytää urakoitsijarekisteristä löytyvä sähköurakoitsija.

Sähköalaa säännellään useilla laeilla sekä standardeilla. SFS 6002 -standardia noudatetaan sähkötyöturvallisuuden saralla. SFS 6000 -standardi on käytössä pienjänniteasennuksissa ja SFS 6001 -standardi suurjänniteasennuksissa sekä ilmajohtoja käsittelevissä tilanteissa.

Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Kuten edellä jo mainittiinkin, niin suuri osa sähkötöistä on sellaisia, että ainoastaan Tukesin urakoitsijarekisteristä löytyvä sähköurakoitsija saa niitä tehdä. Tällaisella henkilöllä tulee olla työhön riittävä kelpoisuus, samoin kuin myös sähkötöitä johtavalla luonnollisella henkilölläkin. Kelpoisuuden osoittamiseksi työntekijällä tulee olla sähköpätevyystodistus, joita on olemassa 3 luokkaa.

Ensimmäisen luokan sähköpätevyys antaa työntekijälle yleispätevyyden, toisen luokan sähköpätevyys antaa hänelle pätevyyden tehdä pienjännitetöitä ja kolmannen luokan sähköpätevyys antaa pätevyyden tehdä pienjännitejärjestelmiä koskevia korjaustöitä. Sähköpätevyystodistuksia myöntää maksua vastaan Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

Sähköalan ammattihenkilöltä vaaditaan työhön soveltuvan koulutuksen suorittamista sekä alan työkokemusta. Hänen tulee osata arvioida työhön liittyvät riskit ja ennakoimaan sähkön käsittelyyn liittyvät vaarat. Ero maallikkoon on siis suuri! On kuitenkin olemassa sähkötöitä, joita maallikkokin saa tehdä, jos hän noudattaa työssä riittävää huolellisuutta. Esimerkiksi maallikkokin saa korjata sellaisia sähkölaitteita, jotka on rakennettu hänen omaan käyttöönsä, jos toiminnan katsotaan liittyvän sähköalan harrastamiseen. Sähköalaan liittyy kuitenkin niin suuria riskejä, että jos olo on hiukankaan epävarma, kannattaa kilauttaa ammattilaiselle!