Viime aikoina erityisesti kaupungeissa vanhojen ja huonokuntoisten kiinteistöjen purkaminen on yleistynyt selvästi. Viime vuosikymmeninä rakentamisessa on tehty tiettyjä virheitä, jotka ovat johtaneet rakennusten kosteusvaurioihin ja muihin ongelmiin. Joskus – ja nykyään yhä useammin – purkaminen ja uuden rakennuksen pystyttäminen on edullisin vaihtoehto. Siinä missä remontointi on enemmän käsityötä, voidaan uusi rakennus pystyttää esimerkiksi elementeistä, joten uudet rakennukset ovat yhä useammin kustannustehokkaampia kuin vanhat. Vaikka uusi rakennus olisi hieman kalliimpi, on uusi kuitenkin yleensä vanhaa parempi ja turvallisempi vaihtoehto. Monesti rakennuksen tai tontin käyttötarve muuttuu, jolloin vanha rakennus ei enää vastaa tarkoitustaan, ja silloinkin purkaminen on yleensä paras vaihtoehto.

Purkutyö on kallista ja aikaavievää puuhaa

Purkutöitä harjoittavista yrityksistä valtakunnallisesti tunnetuin lienee Delete. Deleten sivuilta löytyvä laskuri antaa jonkinlaista osviittaa purkutyön kustannuksista. Esimerkiksi rakennukselle, jonka kokonaispinta-ala on 100 neliömetriä, laskuri antoi arvioksi 14 200 €. Mikäli purkutyöhön vaaditaan haitta-aineiden kartoituksia ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä, on hinta vielä tätäkin kalliimpi.

Purkaminen on kallista, koska siihen sisältyy monta erilaista työvaihetta. Itse purkutyön lisäksi on aines kuljetettava jäteasemalle, jossa siitä peritään jätteenkäsittelymaksu. Purkutyöstä on lisäksi oltava viranomaisiin yhteydessä, ja jäljelle jäävä tonttikin pitäisi laittaa siistiin kuntoon tai valmistella tulevaa käyttötarkoitusta varten. Ennen purkamista pitää lisäksi viedä kalusteet ja muut tavarat pois ja varmistaa, että sähköt ja vedet on kytketty asianmukaisesti pois päältä.

Moni talo palaa laillisesti Pohjanmaalla

Monelle voi tulla yllätyksenä, että rakennusten hävittäminen polttamalla on tietyin ehdoin laillista. Asia kuitenkin on näin, ja esimerkiksi Pohjanmaalla muutamia taloja vuodessa hävitetään polttamalla. Pohjanmaan pelastuslaitos antaa verkkosivuillaan ohjeita rakennuksensa polttamisesta haaveileville. Hakijan pitää muun muassa laatia purkuilmoitus kunnan rakennusviranomaisille, selvittää talon rakenteet, ottaa valokuvia sekä pyytää naapureilta suostumus rakennuksen polttamiseen.

Talojen hallittu polttaminen on win-win-tilanne. Siinä kiinteistön omistaja pienentää purkutyön kustannuksia ja pelastuslaitos saa kohteen, jossa harjoitella. Kukaan meistä ei toivo tulipaloja, mutta palokunnan on mentävä paikalle jokaiseen tilanteeseen. Jokainen tilanne on palomiehillekin omanlaisensa haaste, ja rakennusten polttamisen yhteydessä palomiehet pystyvät harjoittelemaan savusukellusta ja sammuttamista. Lisäksi uusia välineitä voidaan kokeilla tositilanteessa.