Purkutyö on käsitteenä laaja, mutta silti yksinkertainen. Mikäli purettava kohde on isompi kuin koirankoppi, siinä on varmasti materiaalia, jonka purkamisen tuotoksena syntyvän jätteen loppupäämäärää on mietittävä tarkoin – tämän tekee purkutyön ammattilainen heti aloittaessaan. Kerromme tässä artikkelissa tarkemmin, mitä purkutyö on ja mihin purkutyöurakoitsijaa tarvitaan.

Mihin purkutyöurakoitsijaa tarvitaan?

Suunnitelmien mukaan tapahtuva purkamistyö on valtaisan tuottoisaa siinä mielessä, että kustannukset pysyvät kurissa jo pelkästään kuljetuksien miettimisessä, sekä sen vuoksi, että kaikki purettava materiaali pyritään käyttämään uudelleen, jolloin uusiokäyttöprosentti on purku-urakoitsijaa valitessa yksi pääasia. Ekologisuus on varmasti asia, jota kaikki haluavat noudattaa, mutta vanhasta, purettavasta rakennuksesta ei moni uskokaan, kuinka paljon siitä saa vielä hyötykäyttöön materiaalia irti. vain pieni osa materiaaleista, kuten asbesti, on ongelmajätettä. Koko rakennuksen mittakaavassa lattiapäällysteet tai putket ovat hyvin pieni osa kokonaisuutta.

Toinen seikka on totta kai turvallisuus. Varmasti meistä kuka tahansa osaa purkaa asioita, mutta vain ammattilainen osaa tehdä sen niin, ettei siitä aiheudu vaaraa itselleen, saatika sitten muille ihmisille. Isompien kohteiden purkutyö on suunniteltava myös osittain juuri sen vuoksi, ettei sortumavaaraa aiheudu muille rakenteille purkukohteen ympärillä.

Kolmantena, muttei suinkaan vähäpätöisimpänä tekijänä purkutyössä on varmasti se kaikkein tärkein. nimittäin työn määrä. Vaikka kohde ei olisi suurikaan, on monesti purettava työ kuitenkin jo niin suuri, että avuksi tarvitaan joka tapauksessa auttavia käsiä, ja siksi on hyvä olla kokonainen tiimi asiantuntevaa porukkaa ympärillä. Purkamistyö on kuitenkin laaja kokonaisuus, joka kannattaa suunnitella tarkoin, ja pohtia mitä kaikkea tarvitaan itse purkamiseen, ja minne purkamisesta syntynyt jäte on hyvä sijoittaa. Monesti tällainen urakka vaatii yksityiseltä henkilöltä valtavat resurssit.

Miksi kaikkiin purkukohteisiin tarvitaan suunnitelmat?

Suunnitelmien laatiminen on arkipäivää ammattilaiselle, eikä se tarkoita sitä, että jokaisesta oven saranasta tarvitsee täyttää erillinen lomake. Kuitenkin niinkin kompleksinen kohde kuin normaali omakotitalo, ja siinä käytetyt materiaalit on vaikea mahduttaa yhdelle paperiarkille, sillä talo on paljon muutakin, kuin mitä pinnalta näyttää. Seinien välissä on valtavat määrät tuulensuojaeristeitä, villoja, ja muuta materiaalia, joka ei osu heti päällepäin silmään. Lisäksi suunnitelma on hyvä laatia senkin vuoksi, että kohteiden loppusijoituspaikka olisi hyvin lähellä purettavaa kohdetta.