Purkutyö tarkoittaa rakennuksen purkamista siististi ja hallitusti. Ammattilaisen suunnittelema ja toteuttama purku on turvallinen ja kustannustehokas. Purkutöissä käytetään erilaisia työkoneita, jotka on suunniteltu erityisesti purkamista varten. Puurkutöitä tehdään paikasta riippuen sekä ulko- että sisätöinä. Työt voidaan tehdä ympärivuotisesti, sillä purkaminen ei ole riippuvainen säätilasta.

Turvallisuus on kaiken a ja o

Ammattilaisen suorittama purku on turvallinen ja työtä vahtii aina vastaava mestari. Vastaava mestari pitää huolen siitä, ettei työmaalle pääse henkilöitä, jotka eivät sinne kuulu. Vastaavan mestarin työnkuvaan kuuluu myös turvallisuuden ylläpito sekä aikataulujen ja kustannusten pitävyys.

Ympäristökysymykset

Töitä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon työstä aiheutuvat haitat ympäristölle; haitat tulee pitää mahdollisimman lyhytaikaisina ja niin pieninä kuin mahdollista. Purkutöissä tulee myös ottaa huomioon mahdolliset tarvittavat luvat, mm. asbestipurut tai ympäristöluvat (,jos purkutöistä syntynyttä jätettä kierrätetään tai hyödynnetään muualla). Purettavat materiaalit pyritään kierrättämään uudelleenkäyttöön sekä kierrätyspolttoaineeksi.

Purkusuunnitelma

Purkusuunnitelmassa kartoitetaan purettava kohde, mahdolliset vaarat, vastuut sekä haittatekijät. Suunnitelman laadinnan ja hyväksynnän jälkeen voidaan aloittaa purkutyöt kohteessa. Kun on saatu lupa aloittaa purku, kohteesta poistetaan ensin kaikki irtaimisto ja mahdolliset purkutyötä haittaavat osat. Purku tapahtuu kohteessa ylhäältä alaspäin työkoneella. Purkujäte lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti. Jos kohteessa on asbestia, se poistetaan alan ammattilaisen kanssa ja hävitetään sen vaatimalla tavalla. Asbestin purku on luvanvaraista ja se vaatii ammattilaisen asialle.

Erilaisia purkukohteita

Purkutöitä voivat olla mm. erilaisten asuin- ja liikerakennusten purku, teollisuusrakennukset ja muut teollisuuskohteet sekä laivojen hylkyromutukset, hissipurkutyöt sekä kokonaisten talojen purkaminen. Kohteissa hyödynnetään erilaisia koneita, mm. purkurobotteja. Purkurobotit ovat osa tehokasta purkamista. Ne ovat kauko-ohjattavia työkoneita ja niitä voidaan käyttää myös sisätiloissa. Purkurobotteja käytetään erityisesti betoni- ja tiilirakenteiden purkamisessa, sillä niillä on hyvä voimankäyttö sekä ulottuvuus.

Saneerauspurku tarkoittaa rakennuksen vanhojen rakenteiden purkua, eli rakennus valmistellaan tulevaa remonttia varten. Purettavia rakenteita voivat olla esimerkiksi tiili, betoni tai puu, mutta myös muut materiaalit ovat mahdollisia. Saneerauspurussa voidaan joko purkaa koko kiinteistö niin, että vain runko jää paikoilleen, tai voidaan purkaa vain tiettyjä osia. Saneerauspurkutöissä käytetään erilaisia koneita tai se voidaan tehdä käsivoimin perinteisellä tavalla.