Putkiston kuntotarkastus ja mahdolliset huoltotoimenpiteet ovat olennainen osa asunnon tai talon kunnossapitoa. Putkiston kuntotarkastus kannattaakin tehdä säännöllisesti, jotta mahdollisiin vahinkoihin pystytään puuttumaan ennen kuin työ kasvaa todella suureksi. Kuntotarkastus olisi hyvä tehdä säännöllisesti, oli kiinteistö sitten vanha tai uusi, mutta kuitenkin viimeistään kun viemäritukoksia esiintyy usein ja säännölliseti ja/tai, kun putkistossa esiintyy ensimmäinen putkivuoto. Kerromme tässä artikkelissa putkien tarkastamisen hyödyistä.

Mitä tarkoitetaan putkivuodolla ja putkiston kuntotarkastuksella?

Putkivuodolla tarkoitetaan vuotoa, joka tapahtuu itse putkessa eikä vuoto johdu työmenetelmistä tai liitoksien vuotamisesta. Putkiston kuntotarkastus kertoo, mitä kiinteistön viemäri- ja vesiverkolle tulee tehdä ja se tuo luotettavaa tietoa päätösten pohjaksi. Vaikka putkiston elinkaari onkin melko pitkä, kannattaa tarkastus tehdä ennen kuin mitään suurempaa vahinkoa pääsee sattumaan, jolloin myös kustannukset ovat huomattavasti korkeammat. Ennakoivalla kuntotarkastuksella voidaan säästää korjauskuluissa jopa 30%.

Mitä kuuluu putkien kuntotarkastukseen?

Säännöllisen putkien kuntokartoituksen tavoitteena on kartoittaa putkiston nykyinen kunto ja tarkkailla korjausten ja saneerausten toteutusta ja niiden tarvetta. Näin tiedetään, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä lähitulevaisuudessa. Kuntokartoitus voidaan tehdä kiinteistöön joko eritellysti tai yhdessä. Kun kiinteistöä tarkastetaan kokonaisena taloyhtiönä, tarkastuskohteita ovat salaojajärjestelmät, sadevesi- ja jätevesiviemäristöt, lämpöverkostot sekä käyttövesiverkosto. Näiden tarkastusten lisäksi putkien kuntotarkastuksessa voidaan suorittaa kunto-arvio myös rakenne- ja sähkötekniikalle ja ilmanvaihdolle.

Miten putkien kuntotarkastus suoritetaan?

Tarkastuksen suorittaa alan asiantuntija. Tarkastuksen päätavoite on selvittää putkiston kunto, vauriot ja korjausten suositeltava ajankohta (usein kymmenen vuoden tähtäimellä). Kuntotarkastus tehdään läpivalaisemalla paineelliset ja paineettomat putkistot, sekä kuvaamalla ne sisäpuolelta ja ottamalla tarkat mittatulokset.

Mittaukset sisältävät usein erilaisia laboratoriossa tehtäviä kokeita, kuten vesinäytteiden ja muoviviemäreiden tutkimukset. Tutkimuksessa käytetään digitaalista läpivalaisukuvausta ja hyvin usein putkistojen tutkimus voidaan tehdä purkamatta putkieristeitä ja katkaisematta vedenjakelua. Putkien kuntotarkastus on syytä tehdä nykyaikaisilla ja huolletuilla laitteilla, jotta saatava tulos on paras ja luotettavin.

Putkiston kuntotarkastuksesta saatava raportti kertoo putkiston nykytilan, sekä korjaus- ja huoltotarpeet seuraavalle kymmenelle vuodelle (sekä mahdollisen alustavan kustannusarvion). Putkistojen kuntotarkastusten hinnat vaihtelevat sen mukaan, kuinka suuri tarkastettava kiinteistö tai kiinteistökokonaisuus on sekä millä paikkakunnalla tarkastettava kohde tai kohteet on. Usein onkin fiksua pyytää useamman kuntotarkastuksia tarjoavan firman tarjouspyyntö kuntotarkastukselle.