Tässä artikkelissa perehdytämme lukijan putkityön laajaan käsitteeseen. Jos putkityöt kiinnostavat, jatka ihmeessä artikkelimme parissa!

Putkityöt ja asentajien tietämys

LVI-asentaja, eli lämpö- ja vesi- ja ilmastointialan ammattilainen on monitaituri, joka kykenee itsenäiseen työskentelyyn, ja omaa valtavan määrän ongelmanratkaisutaitoja. Koska työurakointia löytyy laidasta laitaan monenlaista, voi asentaja olla erikoistunut johonkin tiettyyn alakategoriaan, esimerkiksi lämpö-, ilmastointi-, vesi- viemäri-, jäähdytys- kaasu-, tai automatiikkajärjestelmien korjaukseen tai asentamiseen. Moni alan ammattilainen tekee kuitenkin normaalisti kaikkia alan töitä.

Asentajat työskentelevät sekä uudisrakennuksilla, että korjauskohteissa, ja onkin varsin tavallista, että LVI-asentajilla on saman työpäivän aikana monta eri kohdetta. Asentajat ovat tottuneet mitä erikoisimpiin patenttiratkaisujen korjaamisiin, sekä luomiseen, sillä talotekniikka on usein hyvin ahtaisiin tiloihin sijoitettuna, joten luovalle ajattelulle on löydyttävä tilaa.

Rakennuksilla työt etenevät usein eri alojen ammattilaisten tekemien rakennepiirrustuksien mukaan, ja huolto- sekä saneerauskohteissa tehtävät usein vaihtelevat paljon, mikä vaikeuttaa työtä. He asentavat esimerkiksi varaajia, pesualtaita, vesijohtoja, vessan istuimia, hanoja ja viemäriputkistoja sekä sen lisäksi lämpöjohtoja, lämmityksessä käytettäviä kattiloita, öljypolttimia sekä ilmastointi- ja ilmalämpöpumppu-laitteita. Jos työ koskee maassa olevien kaukolämpöputkien tai viemäreiden asennusta, on yleensä näihin omat asentajat vesi- ja energialaitokselta.

Talotekniikkaan nykyisin luettavat valokaapeli-, ja tietoliikennejärjestelmät kuuluvat myös LVI-asentajien työnkuvaan. Pienissä hankkeissa LVI-asentajan työ on monesti yhden ihmisen työtä, kun taas suuremmissa ryhmätyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken. Asentajilla on usein kaikki tarvittavat työkalut mukanaan, joten asentajaa tilatessa ei tarvitse miettiä, mitä työkaluja asentaja tarvitsee. Asentajat työskentelevät joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin ja monesti työ onkin niin sanotusti hälytysluontoista, vahingon sattuessa, tapahtuvaa työtä.

Hintavuus askarruttaa

Putkistosaneeraukset ovat tunnettuja siitä, että niiden korjaaminen on yleensä kallista, ja vaadittava remontti kestää usein useamman viikon, tai kuukausia. Nykyajan taloissa on tähän kiinnitetty paljon huomiota, ja putkistot on pyritty luomaan niin, ettei niiden korjaaminen teettäisi valtavaa työtä.

Myös nykyisissä kohteissa mietitään entistä enemmän sitä, mitä materiaaleja käytetään, jotta käyttöikä putkistoilla olisi mahdollisesti vieläkin pidempi. Myös nykyaikaan kuuluvat erilaiset vuotohälyttimet, jotka paljastavat heti pienenkin vuodon tapahtuessa vuodon, jolloin vältytään mittavimmilta rakenteiden vaurioilta. Monien putkiremonttien hintavuuden syynä ei olekaan itse putkistojen uusiminen, vaan vuodosta johtuvien vaurioiden korjaaminen.